29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Civilno društvo Etičko povjerenstvo

Etičko povjerenstvo za praćenje etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji

E-mail Ispis PDF

O Etičkom povjerenstvu - općenito

Etičko povjerenstvo imenovano je na sjednici Županijske skupštine 31. svibnja 2011. godine u sastavu: mons.Antun Perčić, kancelar Varaždinske biskupije - za predsjednika, Viktor Plavec - za zamjenika predsjednika, Darko Šabijan i Ruža Zlatar- za članove te Ljubimka Vitez i Nada Zver - za zamjenike članova.

Sjedište Etičkog povjerenstva je u Varaždinskoj županiji, u Varaždinu, Franjevački trg br.7.

Stručni i administrativni poslovi obavljaju se u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove

tel: 042/ 390 562, 390 560 fax: 042/ 211 387 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

O zadacima Etičkog povjerenstva, načinu i načelima rada i provedbi postupaka utvrđivanja kršenja Etičkog kodeksa daje se u Izvješću Etičkog povjerenstva kojeg je raspravila i prihvatila Županijska skupština na sjednici održanoj 14. lipnja 2012. godine, a koje se objavljuje na županijskoj web stranici, sukladno odredbi članka 12. stavka 2. Etičkog kodeksa.


REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
KLASA: 005-01/14-01/1
URBROJ: 2186/1-01/1-14-3
Varaždin, 19. veljače 2014.

Na temelju članka 30. točke 18. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 13/13 i 46/13-pročišćeni tekst) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 35/09, 36/10, 38/13 i 46/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Varaždinske županije, na sjednici održanoj 19. veljače 2014. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji za 2013. godinu

Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća Izvješće o radu Etičkog povjerenstva za praćenje Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji za 2013. godinu.

PREDSJEDNICA
Dubravka Biberdžić v.r.

TOČNOST PRIJEPISA OVJERAVA:
Pročelnica Upravnog odjela za poslove
Skupštine i opće poslove
mr.sc. Ljubica KrižanEtičko povjerenstvo u praćenju Etičkog kodeksa razmatrati će i anonimne podneske, odnosno zahtjeve

 

Etičko povjerenstvo u novom sastavu   na sjednici održanoj  30. prosinca 2013. godini  odlučilo da će  provoditi praćenje  i nadzor u primjeni Etičkog kodeksa  ponašanja nositelja političkih   dužnosti u Varaždinskoj  županiji, a to su vijećnici Županijske skupštine te župan i njegovi zamjenici,  po postupku i na način utvrđen Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva  kojeg je primjenjivalo Etičko povjerenstvo u prethodnom  mandatu, s time da  će  se, za razliku od prethodnog,  razmatrati i anonimni podnesci kršenja  Etičkog kodeksa , zbog utvrđivanja njegove  istinitosti. U tom smislu  izmijenjen je članak 6. stavak 3. Poslovnika.

Vidi: Poslovnik

U Etičko povjerenstvo za poštivanje i praćenje, ili povredu Etičkog kodeksa ponašanja nositelja političkih dužnosti u Varaždinskoj županiji imenuju se:

za predsjednika

1. VIKTOR PLAVEC, umirovljeni obrtnik, Varaždin, , A. Cesarca 12

za zamjenicu predsjednika

1. RUŽA ZLATAR, umirovljenica, predsjednica udruge SUNCE iz Ludbrega, Globočec, Ludbreška 67

za  članove

1. mons. ANTUN PERČIČ, kancelar Varaždinske biskupije
2. DARKO ŠABIJAN, dipl.iur, odvjetnik, Varaždin, M . Pupina 3
3. LJUBIMKA VITEZ, nastavnica u Osnovnoj školi Novi Marof,  Novi Marof, M. Gupca 16
4. VIŠESLAV ŠTIMEC PROTRKA , prof. vjeroučitelj, prijedlog HDZ-a
5. mr.sc. IVAN KREČ, predstavnik HSS-a
6. JELENA PINTAR, Predstavnik Hrvatskih laburista-stranke rada