Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

Ispis

Djelokrug rada

Upravni odjel, u sjedištu u Varaždinu, za obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja zaštite okoliša, mjesno je nadležan za područje cijele Varaždinske županije.
Upravni odjel, za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, mjesno je nadležan kako slijedi:

1. u sjedištu u Varaždinu

2. u ispostavama: