06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: e-naručivanje

e-naručivanje

E-mail Ispis PDF


Sustav e-naručivanje® je iznimno cjelovit i moderan programski sustav koji služi za izravno, elektronsko naručivanje pacijenata na preglede u ordinaciju, laboratorij, dijagnostiku ili specijalistiku.

>>> ULAZ u e-naručivanje za pacijente...

 

* Za korištenje sustava pacijenti se moraju obratiti svom izabranom liječniku. Za korištenje je potrebno osobno računalo sa ekranskom rezolucijom 1024x768 px ili većom i Internet Explorer 6 ili noviji.

 


e-narucivanje-1e-naručivanje®....

...koristi pacijentu
Skraćivanje vremena čekanja na pregled, obiteljski liječnik može pacijenta odmah naručiti na potrebne preglede – pacijent se osjeća bolje zbrinut, mogućnost izbora lokacije i termina pregleda ili pretrage, ušteda vremena – nema obilaženja, telefoniranja..., točna pisana uputa o pretragi (npr. doći natašte, ujutro prije 7, ne jesti dan prije određene namirnice i slično), sustav podsjeća na dogovoreni pregled SMS porukom, jednostavnost pronalaženja lokacije preko mape i objašnjenja.
Uz sve prednosti koje pacijent dobiva brzim naručivanjem na specijalistički pregled, najveća prednost je i što se kroz ovaj sustav pacijent može preko Interneta naručiti na pregled direktno kod svog izabranog liječnika, što štedi vrijeme, kako pacijenta, tako i liječnika.

...koristi liječniku primarne zdravstvene zaštite
Svog pacijenta lakše i brže, u skladu sa potrebama liječenja, ‘ubacuje’ u sustav te prati i usmjerava pacijenta kroz isti sve u cilju što efikasnijeg i jeftinijeg liječenja, uvid i mogućnost izbora termina specijalističkog pregleda ili pretrage, točna i jasna uputa pacijentu o pripremi za za specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage (Ultrazvuk, Mamografija, RTG, CT, Oftalmologija...), smanjenje broja pogrešnih upućivanja i zauzimanja termina, bolje iskorištenje termina, ušteda vremena.

...koristi liječniku specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
Preglednost i integralnost knjiga narudžbi pacijenata, smanjenje i uređenje lista čekanja  (Ultrazvuk, Mamografija, RTG, CT, Oftalmologija...), mogućnost informiranja obiteljskog liječnika i pacijenta o pripremi za spec. Pregled, smanjenje broja pogrešnih upučivanja i nepotrebnog zauzimanja termina, bolje iskorištenje termina, ušteda vremena, kontrola radnog vremena specijalističkih ordinacija i dijagnostike uz otežano manipuliranje terminima.