29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Informacije OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat ''Magistralni plinovod Kneginec-Varaždin II DN 300/50 bar'' nositelja zahvata PLINACRO d.o.o., Zagreb