'Izgradnja elektroenergetskog objekta rasklopnica 20kV Trakošćan s priključnim 10(20)kV kabelskim vodovima''

Ispis