29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Novosti Iz županije Održano predavanje o pravu na pristup informacijama

Održano predavanje o pravu na pristup informacijama

E-mail Ispis PDF

0611-tribina-1
0611-tribina-2
0611-tribina-3
U organizaciji Koordinacije za ljudska prava i Antikorupcijskog povjerenstva Varaždinske županije u Županijskoj je palači održana javna tribina na temu: "Pravo na pristup informacijama – provedba i praksa''.

Sudionike je na početku pozdravio zamjenik župana Varaždinske županije Alen Kišić, a nakon toga su prigodna predavanja održali savjetnik u Uredu povjerenika za informiranje Hrvoje Vindakijević, predsjednica Transparency International Hrvatska Davorka Budimir te novinar i član Antikorupcijskog povjerenstva Ivica Kruhoberec i službenik za informiranje u Varaždinskoj županiji Milivoj Težački.

Cilj javne tribine bio je upoznati građane o ovom pravu, kao temeljnoj podlozi sadašnjih i budućih demokratskih procesa u društvu, a u kontekstu novog Zakona o pravu na pristup informacijama. Zakon uvodi dosta novina u sam postupak i način ostvarivanja ovog prava, s naglaskom na neposrednost u pristupu informacijama bez procedure i posrednika, kroz obvezu tijela javne vlasti da korisniku pristup informacijama omoguće objavom tih informacija na svojim web stranicama. Usmjerenost ide i dalje, prema još većem uključivanju javnosti u sam rad tijela javne vlasti, a što se očituje kroz uvođenje novog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, kao obveznog procesa kod donošenja važnijih općih akata. Korak dalje je i nastojanje da se razlozi za eventualno odbijanje pristupa informacijama svedu na minimum, čak i tamo gdje oni u formalnom smislu postoje.

Na tribini su bili prisutni prvenstveno davatelji informacija, a to su tijela javne vlasti, kao što su državna i pravosudna tijela, javna trgovačka društva i javne ustanove, upravna tijela, predstavnici općina i gradova i ostalih tijela te posebno mediji kao važni čimbenik u promicanju javnosti rada tijela javne vlasti i Transparency International Hrvatska, s ciljem uključivanja i prezentiranja vlastitih iskustava.