06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Poboljšanje potporne cestovne infrastrukture

Poboljšanje potporne cestovne infrastrukture - nadstrešnice za autobusna stajališta

E-mail Ispis PDF

 Projektni partneri:

 • Varaždinska županija
 • Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA)
 • Županijska uprava za ceste Varaždinske županije (ŽUC)
 • Jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji (JLS)

Ciljane skupine: Korisnici autobusnog prometa (žene, djeca, radnici i umirovljenici)

Vrijednost projekta: 12.000.000,00 Kn

Početak implementacije: listopad, 2007.

Pozadina projekta: Dnevna migracija stanovništva usko je vezana uz autobusni prijevoz u Varaždinskoj županiji. Trenutno, u Varaždinskoj županiji postoji više od 450 autobusnih stajališta. Više od 80% stajališta nije opremljeno zaklonom za putnike koji bi zadovoljavao osnovne potrebe putnika (naročito djece), sigurnost u prometu i zaklon kod nepovoljnih vremenskih prilika.

Cilj projekta: Besplatnim prijevozom osnovnoškolske i srednjoškolske djece te povećanim socijalno-ekonomskim aktivnostima u Županiji upotreba autobusa kao prijevoznog sredstva se povećala u posljednjih 2 godine za više od 20%. Da bi se poboljšali uvjeti putnika i povećala sigurnost na cesti Varaždinska županija je inicirala projekt "Poboljšanje potporne cestovne infrastrukture - nadstrešnice za autobusna stajališta".

Obaveze partnera:

Jedinice lokalne samouprave:

 • Identificiranje mjesta za postavljanje nadstrešnica.
 • Određivanje veličine (tipa nadstrešnice) u skladu sa potrebama i situacijom na terenu.
 • Ishođenje dozvola.
 • Izgradnja temelja za izabrani tip.
 • Osigurati priključak na struju.
 • Izrada naljepnice s imenom JLS-a.
 • Čišćenje prostora oko i unutar nadstrešnica.
 • Troškovi javne rasvjete.

Varaždinska županija i AZRA:

 • Nabava i postavljanje nadstrešnica prema definiranim tipovima od JLS-a.
 • Nabava i postavljanje kanti za smeće u sklopu nadstrešnice.
 • Nabava i postavljanje klupa u sklopu nadstrešnice.

Tipovi nadstrešnica:
1. Tri modula, dimenzije 1700x3450x2200 mm (bočna strana x širina x visina)
2. Dva modula, dimenzije 1700x2300x2200 mm (bočna strana x širina x visina)
3. Tri modula - uska, dimenzije 1000x3450x2200 mm (bočna strana x širina x visina)
4. Dva modula - uska, dimenzije 1000x2300x2200 mm (bočna strana x širina x visina)

Napomene:
Temeljenje za nadstrešnice ovisi o tipu nadstrešnice (dimenzije) i podlozi na kojoj se vrši temeljenje. Detaljna dokumentacija za izradu temelja osigurana je od izvođača radova.