06. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Priopćenja za medije

Priopćenja za medije

Obavijest o kontrolnom popisu

E-mail Ispis PDF

Državni zavod za statistiku obavještava stanovništvo da će se u razdoblju od 2. do 10. svibnja  2011. na području Varaždinske županije u nekoliko naselja provesti Kontrolni popis. Kontrola se provodi u popisnim krugovima koji su izabrani metodom slučajnog uzorka, a nalaze se u naseljima: Varaždin, Beretinec, Slanje, Škriljevec, Vinogradi Ludbreški, Madžarevo, Hrženica, Gornji Kućan i Marčan.

Cilj Kontrolnog popisa jest ocjena obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih popisom. Podaci prikupljeni Kontrolnim popisom koriste se isključivo u statističke svrhe, a Zakonom o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u RH 2011. osigurana je puna zaštita prikupljenih podataka.

Molimo stanovnike navedenih naselja za razumijevanje i suradnju  s popisivačem koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati ovlaštenje Državnog zavoda za statistiku.
Svojim sudjelovanjem i točnim odgovorima na postavljena pitanja omogućit ćete da Kontrolni popis 2011. bude kvalitetno proveden, što će osigurati i kvalitetniju analizu popisnih rezultata.

Molimo vas da za članove svoga kućanstva pripremite osobni identifikacijski broj ili broj osobne iskaznice kako bi ih popisivač mogao upisati u obrasce.

Još jednom vas molimo za suradnju i unaprijed zahvaljujemo.

Imenovani popisivači za Popis 2011.

E-mail Ispis PDF

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (Narodne novine“ br. 92/10) Županijsko popisno povjerenstvo za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine za područje Varaždinske županije, na sjednici održanoj 21. ožujka 2011. godine, donijelo je Odluke o imenovanju popisivača za provedbu Popisa 2011. u Varaždinskoj županiji.

Za područje Varaždinske županije, odobreno je 65 kontrolora i 468 popisivača. Poduke kontrolora bit će organizirane u ispostavama od 21. do 24. ožujka 2011., dok će poduke popisivača biti organizirane u popisnim centrima od 28. do 31. ožujka 2011.

Nakon odslušanih predavanja svi će polaznici biti dužni pristupiti završnom testu, nakon čega će oni koji ga s uspjehom polože biti imenovani za popisivače, odnosno kontrolore. Završni test bit će jedinstven za cijelu državu te će provjeravati razumijevanje metodologije s poduke na praktičnim primjerima.

Naknada popisivačima ovisi o broju jedinica odnosno osoba, kućanstava i stanova koje popisivač popiše - za ispunjenu popisnicu 6,00 kuna, za ispunjeni upitnik za kućanstvo i stan (podaci o kućanstvu) 3,00 kune a za ispunjeni upitnik za kućanstvo i stan (podaci o stanu) 3,00 kune, dok će naknada za kontrolore iznositi 5.000 kuna.

Lista kontrolora za Popis 2011.

E-mail Ispis PDF
Na temelju članka 18. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (Narodne novine, broj 92/10.) i prijedloga Županijskog popisnog povjerenstva za Varaždinsku županiju, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donio je Odluku o imenovanju kontrolora na Popisu stanovništva, kućanstava i stanova 2011. u Varaždinskoj županiji;

Ispostava Rbr. Popisni centar Prezime Ime

Ivanec 1 Ivanec Škriljevečki Velimir
Ivanec 2 Ivanec Vanjek Anita
Ivanec 3 Ivanec Pilinger Martina
Ivanec 4 Ivanec Habijanec Dijana
Ivanec 1 Donja Voća Rukelj Snježana
Ivanec 1 Klenovnik Sadibašić Kristina
Ivanec 1 Maruševec Korpar Andreja
Ivanec 2 Maruševec Premužić Sanja
Lepoglava 1 Lepoglava Murić Božena
Lepoglava 2 Lepoglava Picek Jelena
Lepoglava 3 Lepoglava Svetec Sanja
Lepoglava 1 Bednja Husnjak Snježana
Lepoglava 2 Bednja Sambol Bernardica
Ludbreg 1 Ludbreg Štabi Vlatka
Ludbreg 2 Ludbreg Jadanić Vera
Ludbreg 3 Ludbreg Novosel Gordana
Ludbreg 1 Mali Bukovec Mustač Slađan
Ludbreg 1 Martijanec Skupnjak Blaženka
Ludbreg 1 Sveti Đurđ Štabi Renata
Ludbreg 1 Veliki Bukovec Zvonarek Dunja
Novi Marof 1 Novi Marof Kadi Krešimir
Novi Marof 2 Novi Marof Ferenđa Andreas
Novi Marof 3 Novi Marof Horvat Jasminka
Novi Marof 4 Novi Marof Čabrajec Matija
Novi Marof 5 Novi Marof Bagadur Boris
Novi Marof 6 Novi Marof Šarkanji Đuro
Novi Marof 1 Breznica Hublin Kristijan
Novi Marof 1 Breznički Hum Kišur Božica
Novi Marof 1 Visoko Baneković Maja
Varaždin 1 Varaždin Stolnik Dušanka
Varaždin 2 Varaždin Vertuš Sandra
Varaždin 3 Varaždin Rusman Snježana
Varaždin 4 Varaždin Hreljac Hela
Varaždin 5 Varaždin Ponudić Bogomir
Varaždin 6 Varaždin Gradečak Dragan
Varaždin 7 Varaždin Golub Biserka
Varaždin 8 Varaždin Križmarić Martina
Varaždin 9 Varaždin Jembrih Vesna
Varaždin 10 Varaždin Kekez Zrinka
Varaždin 11 Varaždin Habek Sunčana
Varaždin 12 Varaždin Prelog Ivana
Varaždin 13 Varaždin Gumbas Tomislav
Varaždin 14 Varaždin Dominko Monika
Varaždin 15 Varaždin Vertuš Dubravka
Varaždin 16 Varaždin Ilić Zoran
Varaždin 17 Varaždin Horvat-Jagačić Zdenka
Varaždin 18 Varaždin Buhin Ana Marija
Varaždin 19 Varaždin Selak Biserka
Varaždin 1 Beretinec Lukač Mario
Varaždin 1 Cestica Mihin Stjepan
Varaždin 2 Cestica Majhen Darko
Varaždin 1 Gornji Kneginec Cvek Martin
Varaždin 2 Gornji Kneginec Sokolić Tomislav
Varaždin 1 Jalžabet Slavin Tihomir
Varaždin 1 Petrijanec Kukec Prepelić Marija
Varaždin 1 Sračinec Korotaj Ema
Varaždin 1 Sveti Ilija Tomašinjak Krešimir
Varaždin 1 Trnovec Bartolovečki Jerešić Mirjana
Varaždin 2 Trnovec Bartolovečki Pačalat Kristina
Varaždin 1 Vidovec Imbrihalec Kristina
Varaždin 1 Vinica Kovačić Snježana
Varaždinske Toplice 1 Varaždinske Toplice Gerić Zoran
Varaždinske Toplice 2 Varaždinske Toplice Ostović Ratimir
Varaždinske Toplice 3 Varaždinske Toplice Horvat Ljubomir
Varaždinske Toplice 1 Ljubešćica Španić Miljenko

Izabrani kontrolori bit će kontaktirani i telefonskim putem.

Prema Zakonu o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj kontrolore su predlagala  Popisna povjerenstva ispostava u gradovima, potvrdilo ih je Županijsko popisno povjerenstvo, a imenovao ravnatelj  Državnog zavoda za statistiku.

Početkom idućeg tjedna bit će utvrđene liste Popisivača, koje će biti objavljene u Popisnim centrima.

Za područje Varaždinske županije, odobreno je 65 kontrolora i 468 popisivača. Poduke kontrolora bit će organizirane u ispostavama od 21. do 24. ožujka 2011., dok će poduke popisivača biti organizirane u popisnim centrima od 28. do 31. ožujka 2011.

Nakon odslušanih predavanja svi će polaznici biti dužni pristupiti završnom testu, nakon čega će oni koji ga s uspjehom polože biti imenovani za popisivače, odnosno kontrolore. Završni test bit će jedinstven za cijelu državu te će provjeravati razumijevanje metodologije s poduke na praktičnim primjerima.

Naknada popisivačima ovisi o broju jedinica odnosno osoba, kućanstava i stanova koje popisivač popiše - za ispunjenu popisnicu 6,00 kuna, za ispunjeni upitnik za kućanstvo i stan (podaci o kućanstvu) 3,00 kune a za ispunjeni upitnik za kućanstvo i stan (podaci o stanu) 3,00 kune, dok će naknada za kontrolore iznositi 5.000 kuna.

Varaždinskoj županiji potrebno oko 520 popisivača i kontrolora

E-mail Ispis PDF

U popisnim centrima Varaždinske županije prijavilo se ukupno 3.048 potencijalnih popisivača i kontrolora, a ukupno ih je potrebno oko 520.

Rezultati optičkog čitanja očekuju se kroz desetak dana i bit će objavljeni u popisnim centrima za Popis 2011. Kod selekcije prijavljenih, važnu ulogu ima čitkost rukopisa pa oni čiji rukopis ne bude prošao na optičkom čitaču, neće ući u daljnji postupak selekcije.

U slučaju izjednačenosti navedenih kriterija prednost će imati nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, zatim dugotrajno nezaposlene osobe (nezaposlene 12 mjeseci ili duže), a zatim ostale nezaposlene osobe. Nezaposlenost se dokazuje preslikom evidencijskog lista Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno provjerom u područnim službama ili ispostavama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Za izabrani broj popisivača i kontrolora organizirat će se obuka u trajanju od po četiri dana gdje će biti upoznati s metodologijom i organizacijom Popisa 2011.

Poduke kontrolora bit će organizirane u ispostavama od 21. do 24. ožujka 2011., dok će  poduke popisivača biti organizirane u popisnim centrima od  28. do 31. ožujka 2011.

Nakon odslušanih predavanja svi će polaznici biti dužni pristupiti završnom testu, nakon čega će on koji ga s uspjehom polože, biti izabrani za popisivače, odnosno kontrolore.

Naknada popisivačima ovisit će o broju jedinica odnosno osoba, kućanstava i stanova koje popisivač popiše u popisnom krugu, odnosno za ispunjenu popisnicu 6,00 kuna, za ispunjeni upitnik za kućanstvo 3,00 kune i za upitnik za stan 3,00 kune. Naknada za kontrolore iznosit će 5.000,00 kuna.

Priopćenje za javnost u povodu prijava za sudionike popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011

E-mail Ispis PDF

R E P U B L I K A H R V A T S K A
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

10002 ZAGREB, ILICA 3, p.p.80
telefon: (01) 4812 745, telefaks : (01) 4812 740

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U POVODU PRIJAVA ZA SUDIONIKE POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011.

Prijave za posao popisivača i kontrolora u Popisu 2011. prikupljat će se neposredno prije popisivanja, točnije, tijekom druge polovine veljače 2011. Svaka županija će za svoje područje organizirati prikupljanje prijava u ispostavama, odnosno popisnim centrima koji će biti osnovani za potrebe provođenja Popisa.

Županije, odnosno ispostave i popisni centri, sve će potrebne informacije o točnom vremenu i mjestu prijava za sudionike Popisa pravodobno objaviti preko Zavoda za zapošljavanje, lokalnih medija i internetske stranice Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

Nakon obrade pristiglih prijava za posao popisivača i kontrolora u Popisu 2011., sve prijavljene osobe bit će pozvane tijekom prve polovine ožujka 2011. na ispunjavanje Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora. Selekcija potencijalnih kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete (punoljetna osoba sa završenom barem srednjom školom) izvršit će se na temelju analize Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora.

Za izabrani broj popisivača i kontrolora organizirat će se predavanja (obuka) na kojima će ih se upoznati s metodologijom i organizacijom Popisa 2011. Poduke kontrolora bit će organizirane u ispostavama od 21. do 24. ožujka 2011., dok će poduke popisivača biti organizirane u popisnim centrima od 28. do 31. ožujka 2011.

Nakon odslušanih predavanja svi će polaznici biti dužni pristupiti završnom testu, nakon čega će oni koji ga s uspjehom polože biti izabrani za popisivače odnosno kontrolore. Završni test bit će jedinstven za cijelu državu te će provjeravati razumijevanje metodologije s poduke na praktičnim primjerima.

Popisivač mora biti osoba sa završenom barem srednjom školom, čitkim rukopisom (koji će se provjeriti temeljem Upitnika za prijavu popisivača i kontrolora) te na kraju obuke mora uspješno položiti završni test za popisivače. Popisivanje na terenu trajat će u vremenu od 1. do 28. travnja, i to po cijeli dan. Dakle, popisivač je na terenu od jutra do navečer; većinu tog vremena provodi popisujući, a dio vremena sa svojim nadređenim (kontrolorom) koji mu provjerava ispravnost materijala. To znači da se od popisivača očekuje puni dnevni angažman, uključujući subote i nedjelje, te u vrijeme dok traje popis ne može paralelno raditi neki drugi posao odnosno aktivno pohađati školu/studij. Prednost će, kao i u prijašnjim popisima, imati nezaposleni građani.

Sve informacije vezane za Popis 2011. bit će pravodobno objavljivane na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr).

Lijepo Vas molimo da sve upite koje imate u vezi s Popisom 2011., a čije odgovore niste uspjeli pronaći na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) postavljate isključivo u pisanom obliku na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Zahvaljujemo na razumijevanju! Zagreb, 7. siječnja 2011.