29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Pristup informacijama 2014

Pristup informacijama 2014.

E-mail Ispis PDF

1) Propisi iz područja rada

2) Opći akti i odluke

a) Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
- 2014. godina
b) Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
- 2014. godina
  • PRAVILNIK o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Varaždinske županije
  • ODLUKA o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2014. godini
  • ODLUKA o kriterijima financiranja županijskih natjecanja i smotri učenika osnovnih i srednjih škola s područja Varaždinske županije u školskoj godini 2013/14.

3) Nacrti propisa te općih akata

4) Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvješća

- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
- 2014. godina
- Upravni odjel za poslove župana
- 2014. godina

5) Proračun i izvršenje proračuna

6) Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama

- Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
- 2014. godina
- Upravni odjel za poslove župana
- 2014. godina

7) Informacije o ustrojstvu s podacima za kontakt

8) Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti

a) Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
- 2014. godina
b) Upravni odjel za poslove župana
- 2014. godina
c) Upravni odjel za poslove skupštine i opće poslove
- 2014. godina

9) Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora

10) Obavijesti o raspisanim natječajima te natječajna dokumentacija

11) Registri i baza podataka

12) Ostvarivanje prava na pristup informacijama

13) Visina naknade za pristup informacijama

14) Najčešće tražene informacije

15) Ostale informacije

16) Akcijski  plan za suzbijanje korupcije