06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Projekti

Projekti Upravnog za prostorno uređenje i graditeljstvo

E-mail Ispis PDF

Plan gospodarenja otpadom Varaždinske županije

Cilj: Utvrditi mjere gospodarenja otpadom u Županiji
Dokument: Zakon o otpadu, Strategija gospodarenja otpadom (državna i županijska), Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 2010.godine
Trenutni status: Završen, plan je izrađen. Temeljem postojećih i analiziranih podataka izrađen je Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Varaždinske županije koji je dostavljen u Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Izvori financiranja: Varaždinska županija
Korisnici: Varaždinska županija

Planovi sanacije divljih odlagališta za JLS-e

Cilj: Ishoditi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciranje sanacije divljih odlagališta za JLS-e u Županiji
Dokument: Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2007.godine
Trajanje projekta: Višegodišnji projekti
Trenutni status: Završen.
Izvori financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i JLS-i koji su kandidirali svoje lokacije za sanaciju
Korisnici: JLS-i Varaždinske županije

Studija izbora potencijalnih lokacija za postavljanje mjernih postaja za ispitivanje kakvoće zraka

Cilj: Utvrditi postojeće stanje kakvoće zraka u Varaždinskoj županiji, te temeljem toga utvrditi mjere za poboljšanje stanja, a prema potrebi uspostaviti i područnu mrežu za trajno praćenje kakvoće zraka
Dokument: Zakon o zaštiti zraka i Studija izbora potencijalnih lokacija za postavljanje mjernih postaja za ispitivanje kakvoće zraka - I faza
Trajanje projekta: Višegodišnji projekti
Trenutni status: Završen, studija je izrađena.
Izvori financiranja: Varaždinska županija, u 2007.godine planirana sredstva za reviziju u iznosu od 100 000,00 kn
Korisnici: Varaždinska županija

Plan intervencija u zaštiti okoliša Varaždinske županije

Cilj: Varaždinska županija treba imati jedinstven i cjelovit dokument po kojem će se postupati u slučaju ekološkog akcidenta
Dokument: Plan intervencija u zaštiti okoliša Varaždinske županije donesen je 14.12.2004.godine - u roku od godine dana od dana donošenja Plan je potrebno revidirati
Trajanje projekta: Trajno
Trenutni status: Završen, plan je izrađen i donesen.
Izvori financiranja: Varaždinska županija, u 2007. godine osigurana sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna
Korisnici: Varaždinska županija