04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Klenovnik

Prostorni plan - Općina Klenovnik

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Klenovnik ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 15/07.14/06.)
  • K 1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
  • K 1.1.a KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PRIKAZ IZDVOJENE NAMJENE UNUTAR GRAĐEVINSKOG PODRUČJA NASELJA
  • K 1.2. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
  • K 2.1.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - CIJEVNI TRANSPORT PLINA
  • K 2.1.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA
  • K 2.2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA (VODOOPSKRBA)
  • K 2.2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA
  • K 3.1.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
  • K 3.1.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA UVJETI KOTIŠTENJA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
  • K 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 06)
  • K 4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 07)
  • K 4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 08)
  • K 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 16)
  • K 4.5. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 17)
  • K 4.6. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 18)
  • K 4.7. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 19)
  • K 4.8. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 27,28)
  • K 4.9. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (IVANEC 29)