04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Ivanec

Prostorni plan - Grad Ivanec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 06/01.,02/08.,  24/12, 32/14,43/14- pročišćeni tekst, 27/16.; 32/16 pročišćeni tekst40/16. – Zaključak o ispravci pogreške) i 75/1890/18 - pročišćeni tekst, 83/19, 8/20 - pročišćeni tekst; 21/21, 38/21 - pročišćeni tekst)                                                      

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – ID7
 • K 2.a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I KOMUNIKACIJE –ID7
 • K 2.b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV-ID7
 • K 2.c. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV- ID7
 • K 3.a UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA – ID7
 • K 3.b. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU – ID7
 • K 4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA – ID7 (sjeverozapadni dio JLS)
 • K 4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA – ID7 (jugozapadni dio JLS)
 • K 4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA – ID7 (središnji dio JLS)
 • K 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA – ID7 (sjeveroistočni dio JLS)
 • K 4.5. GRAĐEVINSKA PODRUČJA – ID7 (jugoistočni dio JLS)

Urbanistički plan uređenja naselja Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 15/01. i 4/08., 34A/1232/1443/14 -pročišćeni tekst, 27/16.; 32/16 pročišćeni tekst  i 75/1890/18 - pročišćeni tekst, 83/19, 8/20 - pročišćeni tekst; 21/21, 38/21 - pročišćeni tekst)

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – ID7
 • K 2.a. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET – ID7
 • K 2.b. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - JAVNE KOMUNIKACIJE – ID7
 • K 2.c. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROOPSKRBA – ID7
 • K 2.d. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLINOOPSKRBA – ID7
 • K 2.e. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA I ODVODNJA – ID7
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA – ID7
 • K 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE- ID7

Urbanistički plan uređenja groblja Ivanec     ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 60/21.)      


Urbanistički plan uređenja groblja Margečan ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 60/21.)

 • K 0. OBUHVAT PLANA
 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 • K 2.1. PROMET
 • K 2.2. ENERGETSKI SUSTAV
 • K 2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 • K 4.1. UVJETI GRADNJE
 • K 4.2. GROBNA POLJA
 • K 4.3. GROBNA MJESTA 

Detaljni plan uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene "Jezera" u Ivancu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 4/10., 32/14, 43/14 pročišćeni tekst, 27/16.; 32/16 pročišćeni tekst;)

 •  K 1.       DETALJNA NAMJENA POVRŠINA - ID2  
 • K 2.1.     PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PROMET ID2
 • K 2.2.     PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV - ID2  
 • K 2.3.     PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBA I ODVODNJA - ID2
 • K 3.       UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - ID2
 • K 4.       UVJETI GRADNJE - ID2

Detaljni plan uređenja zone užeg centra Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 22/08.,  34A/12; 32/16, 40/16 – pročišćeni tekst  i 75/18, 90/18 - pročišćeni tekst, 83/19, 8/20 - pročišćeni tekst; 21/21, 38/21 - pročišćeni tekst)

 • K 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – ID5
 • K 2.a PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Ulična mreža – ID5
 • K 2.b. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Elektroničke komunikacije – ID5
 • K 2.c. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Vodoopskrba i odvodnja – ID5
 • K 2.d. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Plinoopskrba – ID5
 • K 2.e. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, Elektroopskrba – ID5
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA – ID5
 • K 4. UVJETI GRADNJE – ID5

Detaljni plan uređenja Zone C-3 u Ivancu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 21/01.)

 • 1 - detaljan plan uređenja
 • 2a - promet
 • 2b - telekominikacije
 • 2c - plin
 • 2d - elektroenergetika
 • 2e - vod-odv
 • 3-4 - uvjeti - gradnje