04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Lepoglava

Prostorni plan - Grad Lepoglava

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/03., 27/07., 16a/2014, 21/17, 25/17. – pročišćeni tekst 
  • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA ID2
  • K 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ID3
  • K 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ID2
  • K4a GP G-VIŠNJICA, ZALUŽJE, JAZBINA, BEDNJICA ID2
  • K4b GP D-VIŠNJICA, ZLOGONJE ID2
  • K4c GP K-PODGORJE, ŽAROVNICA, KAMENICA ID2
  • K4d GP K-PODGORJE DIO, DIO ŽAROVNICE ID2
  • K4e GP CRKOVECKAMENIČKI VRHOVEC, VULIŠINEC, VILETINEC ID3
  • K4f GP LEPOGLAVA ID3
  • K4g GP MURIČEVEC, OČURA ID2
 • Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglave ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 22/04, 26/04, 15/05, 43/09 i 40/2015, 1/16. i 3/16. - pročišćeni tekst)

UPU DIJELA NASELJA LEPOGLAVA_ID

 • K 1         KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID3                                                                                                                                                         
 • K 2         PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - prometna i ulična mreža - ID3                                                                                                                                                      
 • K 2.1      PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - energetski sustavi: elektroenergetika i plinoopskrba - ID3                                                                                                                                                      
 • K 2.2      PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - vodnogospodarski sustav: korištenje voda, odvodnja otpadnih voda - ID3                                                                                                                                               
 • K 2.3      PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - pošta i elektroničke komunikacije - ID3                                                                                                                                                   
 • K 3        UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - ID3                                                                                                                                                     
 • K 4.1      NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA - OBLICI KORIŠTENJA - ID3                                                                                                                                                           
 • K 4.2      NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA - NAČIN GRADNJE - ID3