04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Novi Marof

Prostorni plan - Grad Novi Marof

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/02, 55/09, 79/18)

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
 • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETSKI SUSTAVI - ID2
 • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM - ID2
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID2
 • K 4.1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BELA, FILIPIĆI I ZAVRŠJE PODBELSKO - ID2
 • K 4.2 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PODEVČEVO - ID2
 • K 4.3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STRMEC REMETINEČKI I PRESEČNO - ID2
 • K 4.4 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA OŠTRICE I OREHOVEC - ID2
 • K 4.5 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA REMETINEC I KRČ - ID2
 • K 4.6 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVI MAROF - ID2
 • K 4.7 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KLJUČ - ID2
 • K 4.8 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PODRUTE, KAMENA GORICA, JELENŠČAK I TOPLIČICA - ID2
 • K 4.9 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MAĐAREVO I GRANA - ID2
 • K 4.10 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJE MAKOJIŠĆE - ID2
 • K 4.11 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJE MAKOJIŠĆE I PAKA - ID2
 • K 4.12 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MOŽĐENEC - ID2
 • K 4.13 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SUDOVEC - ID2

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Marof i kontaknih zona ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 26/98., 3/99., 31/03. i 120/21.)

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA ID4
 • K 2.a PLAN POMETA ID4
 • K 2.b ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA (EKI) ID4
 • K 2.c PLINOOPSKRBA ID4
 • K 2.d ELEKTROOPSKRBA ID4
 • K 2.e VODOOPSKRBA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA ID4
 • K 2.f ODVODNJA OTPADNIH VODA I GOSPODARENJE OTPADOM ID4
 • K 3 UVJETI KORIŠTENJE, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA ID4