19. Oct 2021.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Novi Marof

Prostorni plan - Grad Novi Marof

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/02, 55/09, 79/18)

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
 • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETSKI SUSTAVI - ID2
 • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM - ID2
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID2
 • K 4.1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BELA, FILIPIĆI I ZAVRŠJE PODBELSKO - ID2
 • K 4.2 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PODEVČEVO - ID2
 • K 4.3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STRMEC REMETINEČKI I PRESEČNO - ID2
 • K 4.4 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA OŠTRICE I OREHOVEC - ID2
 • K 4.5 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA REMETINEC I KRČ - ID2
 • K 4.6 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVI MAROF - ID2
 • K 4.7 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KLJUČ - ID2
 • K 4.8 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PODRUTE, KAMENA GORICA, JELENŠČAK I TOPLIČICA - ID2
 • K 4.9 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MAĐAREVO I GRANA - ID2
 • K 4.10 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJE MAKOJIŠĆE - ID2
 • K 4.11 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJE MAKOJIŠĆE I PAKA - ID2
 • K 4.12 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MOŽĐENEC - ID2
 • K 4.13 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SUDOVEC - ID2

Urbanistički plan uređenja naselja NOVI_MAROF ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 26/98., 3/99. i 31/03.)

Provedbeni Urbanistički plan šireg centra naselja NOVI_MAROF ("Službene novine Varaždin", broj 21/87., "Službeni vjesnik općine NOVI_MAROF", broj 9/93. i "Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 21/97.)
GRAFIČKI DIO PLANA NIJE DOSTUPAN NA OVOM SERVERU

Provedbeni Urbanistički plan zone Krč ("Službeni vjesnik općine NOVI_MAROF", broj 12/93.)
GRAFIČKI DIO PLANA NIJE DOSTUPAN NA OVOM SERVERU

Provedbeni Urbanistički plan industrijske zone "A" naselja NOVI_MAROF ("Službene novine Varaždin", broj !!/88. i "Službeni vjesnik općine NOVI_MAROF", broj 2/93.)
GRAFIČKI DIO PLANA NIJE DOSTUPAN NA OVOM SERVERU

Provedbeni Urbanistički plan industrijske zone "B" naselja NOVI_MAROF ("Službene novine Varaždin", broj !!/88. i "Službeni vjesnik općine NOVI_MAROF", broj 2/93.)
GRAFIČKI DIO PLANA NIJE DOSTUPAN NA OVOM SERVERU

UPU NOVOG MAROFA I KONTAKTNIH ZONA

UPU

 • 01 PODRUČJE OBUHVATA I GRANICE
 • 02 PLAN NAMJENE POVRŠINA
 • 03 REŽIMI
 • 04 PROMET
 • 05 VODOOPSKRBA
 • 06 ODVODNJA
 • 07 ELEKTROOPSKRBA
 • 08 PLINOOPSKRBA
 • 09 TELEKOMUNIKACIJE
 • 10 SKLONIŠTA

UPU_ID

UPU_ID2

 • 01 OBUHVAT
 • 02 NAMJENA
 • 03 REŽIMI
 • 04 PROMET
 • 05 VODOOPSKRBA
 • 06 ODVODNJA
 • 07 ELEKTROOPSKRBA
 • 08 PLINOOPSKRBA
 • 09 TELEKOMUNIKACIJE

SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_26_1998
SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_03_1999
SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_31_2003
SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_23_2012

UPU_ID3

 • 01-GRANICE
 • 02-NAMJENA
 • 03-REŽIMI
 • 04-PROMET
 • 05-VODOPSKRBA
 • 06-ODVODNJA
 • 07-ELEKTROOPSKRBA
 • 08-PLINOOPSKRBA
 • 09-TELEKOMUNIKACIJE

05_SLUŽBENI_VJESNIK_VŽ_ŽUPANIJE_BR_77_2013