19. Oct 2021.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Varaždin

Prostorni plan - Grad Varaždin

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj  2/05. i 13/14.)

 •     K 1.1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
 •     K 1.2.1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROMET
 •     K 1.2.2 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA POŠTA I ELEKTRONIČKE TELEKOMUNIKACIJE
 •     K 2.1.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - PLIN
 •     K 2.1.2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA
 •     K 2.2.1 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA
 •     K 2.2.2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA I GOSPODARENJE OTPADOM
 •     K 3.1 UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
 •     K 3.2 UVJETI KORIŠTENJE I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU-VODE
 •     K 3.3 UVJETI KORIŠTENJE I ZAŠTITE PROSTORA UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI
 •     K 3.4 UVJETI KORIŠTENJE I ZAŠTITE PROSTORA  PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE
 •     K 4.1 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ČRNEC BIŠKUPEČKI
 •     K 4.2 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA  - DONJI KUĆAN, GORNJI KUĆAN, KUĆAN MAROF I VARAŽDIN - AERODROM I GOSPODARSKA ZONA
 •     K 4.3 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GOJANEC
 •     K 4.4 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA-HRAŠČICA
 •     K 4.5 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - POLJANA BIŠKUPEČKA
 •     K 4.6 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ZBELAVA
 •     K 4.7 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA JALKOVEC - SPORTSKO REKREACIJSKA ZONA I OGLEDNA FARMA
 •     K 4.8 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA VARAŽDIN - GOSPODARSKA ZONA
 •     K 4.9 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA VARAŽDIN – GOLF TEREN, ZONE REKREACIJE, TURIZMA, JAVNE, DRUŠTVENE I POSLOVNE NAMJENE
 •     K 4.10 GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA VARAŽDIN - GRANICA GUP-a
 •     K 4.11a VARAŽDIN – ZONA JAVNE, DRUŠTVENE TE POSLOVNE NAMJENE SA ELEMENTIMA UPU-a
 •     K 4.11b VARAŽDIN – ZONA JAVNE, DRUŠTVENE TE POSLOVNE NAMJENE SA ELEMENTIMA UPU-a - PARCELACIJA