04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Grad Varaždinske Toplice

Prostorni plan - Grad Varaždinske Toplice

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Grada VaraždinskihToplica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 9/05., 5/09. i 5/10., 12/15.; 59/20; 58/22)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – ID4
 • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - izmjene i dopune
 • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTROOPSKRBA - izmjene i dopune
 • K 2c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PLINOOPSKRBA - izmjene i dopune
 • K 2d INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSKRBA I ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA- izmjene i dopune
 • K 2e INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ODVODNJA I POSTUPANJE S OTPADOM - izmjene i dopune
 • K 3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  UVJETI KORIŠTENJA I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE - ID4                                                                                                  
 • K 3.2. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE - ID4                         
 • K 4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VARAŽDINSKE TOPLICE I BORIČEVEC TOPLIČKI - ID5                                                                           
 • K 4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MARTINKOVEC I VRTLINOVEC  - ID4                                                                                               
 • K 4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HRASTOVEC TOPLIČKI, PETKOVEC TOPLIČKI I ČRNILE - ID4                                                           
 • K 4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA TUHOVEC, LUKAČEVEC TOPLIČKI, JARKI HORVATIĆEVI I RETKOVEC SVIBOVEČKI  - ID4                 
 • K 4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GREŠĆEVINA I RUKLJEVINA - ID4                                                                                                                  
 • K 4.6. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJA POLJANA I GORNJA POLJANA - ID4                                                                                       
 • K 4.7. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA LESKOVEC TOPLIČKI - ID4
 • K 4.8. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVIBOVEC, LOVRENTOVEC I JALŠEVEC SVIBOVEČKI - ID4                                                                         
 • K 4.9. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŠKARNIK - ID4                    
 • K 4.10. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ČURILOVEC I PIŠĆANOVEC - ID4                                                                                          
 • K 4.11. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DRENOVEC - ID4                                                                                                            

Generalni plan uređenja naselja VaraždinskeToplice ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 23/96, 7/00, 20/04, 23/08 i 5/09)
GRAFIČKI DIO PLANA DOSTUPAN U DIJELU NA OVOM SERVERU

GPU VARAŽDINSKE TOPLICE

 • K2 ORGANIZACIJA PROSTORA I NAMJENA POVRŠINA - izmjene i dopune 3
 • K3 REŽIMI UREĐIVANJA PROSTORA - izmjene i dopune 3

SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_05_2009
SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_23_2008
SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_23-1996 (GPU NASELJA)
xSLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_07_2000_izvan snage
xSLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_20_2004_izvan snage