15. Dec 2018.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Bednja

Prostorni plan - Općina Bednja

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Bednja ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 08/05. 46/11., 22/17)
  • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA ID2
  • K 1b. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA promet, pošta i telekomunikacije ID
  • K 2a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE Proizvodnja i cijevni transport plina, elektroenergetika ID2
  • K 2b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE Vodnogospodarski sustav ID
  • K 3a. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ( I ) ID2
  • K 3b. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ( II ) ID
  • K 3c. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ( II ) ID2
  • K 4.1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.5. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID2
 • Urbanistički plan uređenja naselja Bednja ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 21/05. i 22A/07.)

UPU naselja Bednja