04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Bednja

Prostorni plan - Općina Bednja

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Bednja ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 08/05. 46/11., 22/17, 14/19)
  • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA ID2
  • K 1b. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA promet, pošta i telekomunikacije ID
  • K 2a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE Proizvodnja i cijevni transport plina, elektroenergetika ID2
  • K 2b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE Vodnogospodarski sustav i gospodarenje otpadom ID3
  • K 3a. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ( I ) ID2
  • K 3b. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ( II ) ID
  • K 3c. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA ( II ) ID3
  • K 4.1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID
  • K 4.5. GRAĐEVINSKA PODRUČJA ID3

 

Urbanistički plan uređenja naselja Bednja ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 21/05. i 22A/07. i 35/19.)

UPU naselja Bednja 

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
 • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMETNI SUSTAV - ID2
 • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - ID2
 • K 2c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV - ID2
 • K 2d INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ID2
 • K 3a UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA - ID2
 • K 3b UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - ID2
 • K 4a NAČIN I UVJETI GRADNJE - NAČIN GRADNJE - ID2                                                                             
 • K 4b NAČIN I UVJETI GRADNJE - OBLICI KORIŠTENJA - ID2