04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Beretinec

Prostorni plan - Općina Beretinec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Beretinec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 15/06., 60/14.; Službeni vijesnik Općine Beretinec 10/21.; 1/22. - pročišćeni tekst)

 • K1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 • K2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI
 • K3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
 • K4 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BERETINEC, ČREŠNJEVO, LEDINEC I LEDINEC GORNJI

 Urbanistički plan uređenja (UPU) Poduzetničke zone Beretinec ("Službeni vjesnik Općine Beretinec", BR-05-2012)

 • K1 - KORIŠTENJE I NAMJENA
 • K2A - KARAKTERISTIČNI PRESJECI
 • K2 - INFRASTRUKTURNA MREŽA
 • K3 - UVJETI KORIŠTENJA
 • K4 - UVJETI GRADNJE
 • K5 - PLAN PARCELACIJE

 Urbanistički plan uređenja (UPU) zone centra i zone mješovite, pretežito stambene namjene u naselju Beretinec ("Službeni vjesnik Općine Beretinec", broj 2/19.)

 • K 1          KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA      
 • K 2.1.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Promet, pošta i elektroničke komunikacije                                                                                             
 • K 2.2.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Energetski sustav                                                                                               
 • K 2.3.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - Vodoopskrba i odvodnja   
 • K 3.        UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA                                                                                                
 • K 4.        NAČIN I UVJETI GRADNJE