04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Breznica

Prostorni plan - Općina Breznica

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 06/04., 34/03, 24/06 i 30/11; 28/20)

  • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID3
  • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA, ENERGETSKI SUSTAV - ID3
  • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM - ID3
  • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID3
  • K 4a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BREZNICA - ID3
  • K 4b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BISAG, BORENEC, ČRET BISAŠKI, JALES BREZNIČKI, JAREK BISAŠKI, MIRKOVEC BREZNIČKI, PODVOREC I TKALEC - ID3
  • K 4c GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DRAŠKOVIĆ - ID3