19. Oct 2021.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Cestica

Prostorni plan - Općina Cestica

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj  10/04., 29/05.,  23/06., 31/06., 05/07., 29/07. 01./2013.

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 • K 2.a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE, ENERGETSKI SUSTAV
 • K 2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
 • K 4.a. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA, VELIKI LOVREČAN I MALI LOVREČAN
 • K 4.b. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BREZJE DRAVSKO, KOLAROVEC, BABINEC I FALINIĆ BREG
 • K 4.c. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SELCI, KRIŽOVLJANSKI  JARKI, NATKRIŽOVLJAN, MALO GRADIŠĆE I KRIŽANCE
 • K 4.d. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CESTICA, KRIŽOVLJAN RADOVEČKI I RADOVEC
 • K 4.e. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VIRJE KRIZOVLJANSKO, OTOK VIRJE I RADOVEC POLJE
 • K 4.f. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VRATNO, OTOK I GORNJE VRATNO

UPU GOSPODARSKE ZONE CESTICA - LOKACIJA BABINEC ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj  45/08. I 28/16., 54/16. - pročišćeni tekst )

 • 1_1_Namjena
 • 2_1_Promet
 • 2_2_Infrastruktura
 • 3_1_Oblici korištenja i način gradnje
 • 3_2_Način gradnje

UPU GOSPODARSKE ZONE CESTICA - LOKACIJA VIRJE OTOK - A1 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj  45/08.)

 • UPU RZ OTOK VIRJE - A1-USVOJENO 1_1_Namjena
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A1-USVOJENO 2_1_Promet
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A1-USVOJENO 2_2_Infrastruktura
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A1-USVOJENO 3_1_Oblici korištenja i način gradnje
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A1-USVOJENO 3_2_Način gradnje

UPU GOSPODARSKE ZONE CESTICA - LOKACIJA VIRJE OTOK - A2 ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj  45/08.)

 • UPU RZ OTOK VIRJE - A2-USVOJENO 1_1_Namjena
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A2-USVOJENO 2_1_Promet
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A2-USVOJENO 2_2_Infrastruktura
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A2-USVOJENO 3_1_Oblici korištenja i način gradnje
 • UPU RZ OTOK VIRJE - A2-USVOJENO 3_2_Način gradnje

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA (UPU) POSLOVNE I UGOSTITELJSKO TURISTIČKE ZONE
NA LOKACIJI ZNAČAJNOG KOMPLEKSA KRIŽOVLJAN GRAD ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 63/17.)

 • K 1.        KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                                                                                                                                   
 • K 2.1.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA MREŽA                                                                                                                                                          
 • K 2.2.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ENERGETSKI SUSTAV I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA                                                                                                                                             
 • K 2.3.     PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV                                                                                                                                                 
 • K 3.        UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA                                                                                                                                               
 • K 4.1.     NAČIN I UVJETI GRADNJE                                                                                                                                                       
 • K 4.2.     PRIJEDLOG PARCELACIJE ZEMLJIŠTA