19. Mar 2018.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Donja Voća

Prostorni plan - Općina Donja Voća

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Donja Voća ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 34/03.)
  • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
  • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
  • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PLINOOPSKRBA
  • K 2c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV
  • K 2d INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
  • K 3 UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
  • K 4a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JELOVEC VOĆANSKI
  • K 4b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BUDINŠČAK
  • K 4c GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJA VOĆA
  • K 4d GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA RIJEKA VOĆANSKA
  • K 4e GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SLIVARSKO
  • K 4f GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJA VOĆA
  • K 4g GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PLITVICA VOĆANSKA
  • K 4h GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA FOTEZ BREG