19. Oct 2021.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Donja Voća

Prostorni plan - Općina Donja Voća

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Donja Voća ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 34/03., 22/18; 46/18 - pročišćeni tekst)

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE
 • K 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET
 • K 2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
 • K 2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV
 • K 2.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV
 • K 3.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA
 • K 3.2. STANIŠTA
 • K 4a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - JELOVEC VOĆANSKI
 • K 4b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - BUDINŠČAK
 • K 4c GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GORNJA VOĆA
 • K 4d GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - RIJEKA VOĆANSKA
 • K 4e GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - SLIVARSKO
 • K 4f GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJA VOĆA
 • K 4g GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - PLITVICA VOĆANSKA
 • K 4h GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - FOTEZ BREG