21. Feb 2018.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Donji Martijanec

Prostorni plan - Općina Martijanec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Martijanec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 19/03., 02./2013.)

Napomena: Stupanjem na snagu Odluke o donošenju 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 06/15) za naselje Poljanec  se primjenjuje taj plan, a prestaje se primjenjivati ID PPUO Martijanec (od 12.03.2015.)

  • K 1.   KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
  • K 2.a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJSKI ENERGETSKI SUSTAV (PLINOOPSKRBA I ELEKTROOPSKRBA)
  • K 2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, VODOGOSPODARSKI SUSTAV (KORIŠTENJE VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA, ODVODNJA OTPADNIH VODA) I  GOSPODARENJE OTPADOM
  • K 3    UVJETI KORIŠTENJA, URĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
  • K 3.a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA I DJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE PROSTORA
  • K 4.a. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HRASTOVLJAN, ČIČKOVINA, MADARAŠEVEC
  • K 4.b. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VRBANOVEC, SUDOVČINA I DIO GORNJI MARTIJANEC za ISPIS
  • K 4.c. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MARTIJANEC, KRIZOVLJAN,  DIO GORNJI MARTIJANEC I DIO SUDOVČINA
  • K 4.d. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA POLJANEC
  • K 4.e. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJI MARTIJANEC, RIVALNO I SLANJE za ISPIS