19. Oct 2021.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Donji Martijanec

Prostorni plan - Općina Martijanec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Martijanec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 19/03., 02./2013.; 47/18; 59/18.- pročišćeni tekst)

Napomena: Stupanjem na snagu Odluke o donošenju 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 06/15) za naselje Poljanec  se primjenjuje taj plan, a prestaje se primjenjivati ID PPUO Martijanec (od 12.03.2015.)

  • K 1.   KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
  • K 2.a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJSKI ENERGETSKI SUSTAV (PLINOOPSKRBA I ELEKTROOPSKRBA) - ID
  • K 2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, VODOGOSPODARSKI SUSTAV (KORIŠTENJE VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA, ODVODNJA OTPADNIH VODA) I  GOSPODARENJE OTPADOM - ID
  • K 3    UVJETI KORIŠTENJA, URĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID
  • K 3.a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA I DJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE PROSTORA - ID2
  • K 4.a. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HRASTOVLJAN, ČIČKOVINA, MADARAŠEVEC - ID2
  • K 4.b. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VRBANOVEC, SUDOVČINA I DIO GORNJI MARTIJANEC za ISPIS - ID
  • K 4.c. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MARTIJANEC, KRIZOVLJAN,  DIO GORNJI MARTIJANEC I DIO SUDOVČINA - ID
  • K 4.d. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA POLJANEC - ID
  • K 4.e. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJI MARTIJANEC, RIVALNO I SLANJE - ID