04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Donji Martijanec

Prostorni plan - Općina Martijanec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Martijanec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 19/03., 02./2013.; 47/18; 59/18.- pročišćeni tekst; 55/22; 83/22-pročišćeni tekst)

Napomena: Stupanjem na snagu Odluke o donošenju 2. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 06/15) za naselje Poljanec  se primjenjuje taj plan, a prestaje se primjenjivati ID PPUO Martijanec (od 12.03.2015.)

 • K 1.   KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
 • K 2.a. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJSKI ENERGETSKI SUSTAV (PLINOOPSKRBA I ELEKTROOPSKRBA) - ID
 • K 2.b. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI, VODOGOSPODARSKI SUSTAV (KORIŠTENJE VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA, ODVODNJA OTPADNIH VODA) I  GOSPODARENJE OTPADOM - ID
 • K 3    UVJETI KORIŠTENJA, URĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID
 • K 3.a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA I DJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE PROSTORA – ID3
 • K 4.a. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HRASTOVLJAN, ČIČKOVINA, MADARAŠEVEC - ID2
 • K 4.b. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VRBANOVEC, SUDOVČINA I DIO GORNJI MARTIJANEC za ISPIS - ID
 • K 4.c. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MARTIJANEC, KRIZOVLJAN,  DIO GORNJI MARTIJANEC I DIO SUDOVČINA - ID3
 • K 4.d. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA POLJANEC - ID
 • K 4.e. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJI MARTIJANEC, RIVALNO I SLANJE - ID

Urbanistički plan uređenja Sudovčina - Varaždinska ulica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 6/22.)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 • K 2.1.  PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA –PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
 • K 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – ENERGETSKI SUSTAV
 • K 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA I ODVODNJA
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 • K 4.  NAČIN I UVJETI GRADNJE