15. Dec 2018.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Gornji Kneginec

Prostorni plan - Općina Gornji Kneginec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/01., 18/03., 02/04., 30/03., 24/06.,  Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec 07/13, 7/18)

 • K 1.    KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID5
 • K 2.     INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID5
 • K 3.     UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID5
 • K 4.1.  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJI KNEGINEC, GORNJI KNEGINEC, LUŽAN BIŠKUPEČKI, TURČIN I VARAŽDIN BREG - ID5
 • K 4.2.  IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA - ID5

 Detaljni plan uređenja poduzetničke zone jug ("Službeni vijesnik Varaždinske županije", broj 09/09. i 10/09.)

 • 1 - DETALJNA NAMJENA POVRŠINA
 • 2A - PLAN PROMETA
 • 2B - PLAN TELEKOMUNIKACIJA
 • 2C - PLIN
 • 2D - ELEKTROOPSKRBA
 • 2E - VODOOPSKRBA 2
 • 2F - ODVODNJA
 • 3 - UVJETI KORIŠTENJA
 • 4 - UVJETI GRADNJE

SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_09_2009_samo odluka
SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR_10_2009_odredbe

DPU STAMBENA ZONA KNEGINEC

 • 1 - Detaljna namjena povrsina
 • 2A - Promet
 • 2B - Telekomunikacijska mreza
 • 2C - Opskrba pitkom vodom
 • 2D - Odvodnja otpadnih voda
 • 2E - Opskrba plinom
 • 2F - Elektroopskrba
 • 3 - Uvjeti koristenja uredjenja i zastite povrsina Model
 • 4 - Uvjeti gradnje

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE GORNJI KNEGINEC BR_4_2011