Prostorni plan - Općina Gornji Kneginec

Ispis

Prostorni plan uređenja Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/01., 18/03., 02/04., 30/03., 24/06.,  Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec 07/13, 7/18)

DPU STAMBENA ZONA KNEGINEC

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE GORNJI KNEGINEC BR_4_2011