01. Dec 2021.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Gornji Kneginec

Prostorni plan - Općina Gornji Kneginec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Gornji Kneginec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/01., 18/03., 02/04., 30/03., 24/06.,  Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec 07/13, 7/18)

 • K 1.    KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID5
 • K 2.     INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID5
 • K 3.     UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID5
 • K 4.1.  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJI KNEGINEC, GORNJI KNEGINEC, LUŽAN BIŠKUPEČKI, TURČIN I VARAŽDIN BREG - ID5
 • K 4.2.  IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA - ID5

DPU STAMBENA ZONA KNEGINEC

 • 1 - Detaljna namjena povrsina
 • 2A - Promet
 • 2B - Telekomunikacijska mreza
 • 2C - Opskrba pitkom vodom
 • 2D - Odvodnja otpadnih voda
 • 2E - Opskrba plinom
 • 2F - Elektroopskrba
 • 3 - Uvjeti koristenja uredjenja i zastite povrsina Model
 • 4 - Uvjeti gradnje

SLUŽBENI VJESNIK OPĆINE GORNJI KNEGINEC BR_4_2011