04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Jalžabet

Prostorni plan - Općina Jalžabet

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 41/04., 9/06., 34/12. i 45/16.)
  • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - izmjene i dopune
  • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - izmjene i dopune
  • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PLINOOPSKRBA - izmjene i dopune
  • K 2c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTROOPSKRBA - izmjene i dopune
  • K 2d INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - izmjene i dopune
  • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - izmjene i dopune
  • K 4a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA IMBRIOVEC JALŽABETSKI
  • K 4b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JAKOPOVEC - izmjene i dopune
  • K 4c GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA JALŽABET - izmjene i dopune
  • K 4d GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KAŠTELANEC - izmjene i dopune
  • K 4e GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KELEMEN - izmjene i dopune
  • K 4f GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA LEŠTAKOVEC - izmjene i dopune
  • K 4g GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVAKOVEC
  • K 4h GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PIHOVEC