04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Ljubešćica

Prostorni plan - Općina Ljubešćica

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Ljubešćica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 3/04, 39/10.,  25/12.; 29/18)
 • K 1      KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID3
 • K 2a    POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - ID3
 • K 2b    PLINOOPSKRBA - ID3
 • K 2c    ELEKTROENERGETIKA - ID3
 • K 2d    VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ID3
 • K 2e    ODVODNJA OTPADNIH VODA I ODLAGANJE OTPADA - ID3
 • K 3      UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  - ID3
 • K 4a    GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - KAPELA KALNIČKA I RAKOVEC - ID3
 • K 4b    GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - LJUBEŠĆICA - ID3
 • K 4c    GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - LJUBELJ - ID3
 • K 4d    GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA  - LJUBELJ KALNIČKI - ID3

 UPU PODUZETNIČKE ZONE LJUBEŠĆICA

 • 1 Korištenje i namjena
 • 2.1 Infrastruktura, promet, TK, plin, El
 • 2.2 Infrastruktura vodoopskrba, odvodnja, otpad
 • 3 Uvjeti korištenja
 • 4 Uvjeti gradnje
 • 5 Plan parcelacije

SLUŽBENI VJESNIK VŽ ŽUPANIJE BR-24-2013