30. Mar 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Mali Bukovec

Prostorni plan - Općina Mali Bukovec

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine MALI_BUKOVEC ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 8/05.)
  • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
  • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
  • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAV - PLINOOPSKRBA
  • K 2c INFRASTRUKTURNI SUSTAV - ELEKTROOPSKRBA
  • K 2d INFRASTRUKTURNI SUSTAV - VODOOPSKRBA
  • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
  • K 4a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA LUNJKOVEC
  • K 4b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MALI_BUKOVEC
  • K 4c GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MARTINIĆ
  • K 4d GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVO SELO PODRAVSKO
  • K 4e GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVETI PETAR
  • K 4f GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ŽUPANEC