04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Maruševec

Prostorni plan - Općina Maruševec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Maruševec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 23/02., 27/06., 22/13., 25/19.

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID3
 • K 2.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - ID3
 • K.2.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PLINOOPSKRBA I ELEKTROENERGETIKA - ID3
 • K.2.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ID3
 • K.2.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ODVODNJA OTPADNIH VODA I GOSPODARENJE OTPADOM - ID3
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID3
 • K 4.1.a IZDOVJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJE LADANJE I ČALINEC - ID3
 • K 4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJE LADANJE - ID3
 • K 4.2.a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - JURKETINEC – ID2
 • K 4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - KORENJAK, KORETINEC, ČALINEC, KAPELEC, BILJEVEC I MARUŠEVEC - ID3
 • K 4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - BIKOVEC, JURKETINEC, SELNIK I GREDA - ID3
 • K 4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA -BRODAROVEC, NOVAKI I DRUŠKOVEC - ID3
 • K 4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - CERJE NEBOJSE I KOŠKOVEC - ID3

Urbanistički plan uređenja  stambene zone Donje Ladanje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 78/16., 45/17-ispravak)

 • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
 • K 2.1. INFRASTRUKTURA (PROMET, TELEKOMUNIKACIJE, PLINOOPSKRBA, ELEKTROOPSKRBA)
 • K 2.2. INFRASTRUKTURA (VODOOPSKRBA, ODVODNJA)
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
 • K 4. UVJETI  GRADNJE