29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Petrijanec

Prostorni plan - Općina Petrijanec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Petrijanec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 18/07, 41/12., 31/21)

  • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
  • K 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID2
  • K 3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA - ID2
  • K 4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - MAJERJE - ID2
  • K 4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - PETRIJANEC I DRUŽBINEC - ID2
  • K 4.3. GRAĐEVINSKO PODRČJE NASELJA - NOVA VES PETRIJANEČKA I ZELENDVOR - ID2
  • K 4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - STRMEC PODRAVSKI I DONJE VRATNO - DIO - ID2