22. Oct 2018.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Sračinec

Prostorni plan - Općina Sračinec

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Sračinec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 29/02., 29/05. i 07/12)
  • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
  • K 2A. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ispravak odluke o usvajanju (SvVž br. 29/05.)
  • K 2B. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I TELEKOMINIKACIJE
  • K 3a. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
  • K 3b. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
  • K 4a. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (naselje Svibovec Podravski)
  • K 4b. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA (naselje Sračinec)