19. Oct 2021.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Sveti Đurđ

Prostorni plan - Općina Sveti Đurđ

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 16/04, 25/04, 27/07 i 41/07 i 20/11, 81/13; 18/20)

  • K 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID4
  • K 2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID4
  • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID4
  • K 4.1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA HRŽENICA - ID4
  • K 4.2 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KOMARNICA LUDBREŠKA, LUKA LUDBREŠKA, OBRANKOVEC, PRILES I SVETI ĐURĐ - ID4
  • K 4.3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KARLOVEC LUDBREŠKI, SESVETE LUDBREŠKE I STRUGA - ID4