Prostorni plan - Općina Sveti Đurđ

Ispis

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 16/04., 25/04. – ispravak Odluke o donošenju, 27/07., 41/07. (van snage), 20/11., 81/13. i 18/20.)

Urbanistički plan uređenja područja između Preloške i Ulice Ljudevita Gaja u Svetom Đurđu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 129/21.)

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Hrženica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 129/21.)