04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Sveti Đurđ

Prostorni plan - Općina Sveti Đurđ

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 16/04., 25/04. – ispravak Odluke o donošenju, 27/07., 41/07. (van snage), 20/11., 81/13. i 18/20.)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID4                                                                         
 • K 2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID4                                                                          
 • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID4                                                                          
 • K 4.1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA  HRŽENICA - ID4                                                                        
 • K 4.2  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA  KOMARNICA LUDBREŠKA, LUKA LUDBREŠKA, SVETI ĐURĐ,  OBRANKOVEC I PRILES - ID4
 • K 4.3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA  KARLOVEC LUDBREŠKI, SESVETE LUDBREŠKE I STRUGA - ID4                                                                               

Urbanistički plan uređenja područja između Preloške i Ulice Ljudevita Gaja u Svetom Đurđu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 129/21.)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
 • K 2.1.  PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PLAN PROMETA
 • K 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE
 • K 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
 • K 4.  NAČIN I UVJETI GRADNJE

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Hrženica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 129/21.)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA
 • K 2.1.  PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – PLAN PROMETA
 • K 2.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – MREŽE VODOOPSKRBE, ODVODNJE I PLINOOPSKRBE
 • K 2.3. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA – MREŽE ELEKTROOPSKRBE, ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I JAVNE RASVJETE
 • K 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA
 • K 4.  NAČIN I UVJETI GRADNJE