04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Sveti Ilija

Prostorni plan - Općina Sveti Ilija

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine SVETI_ILIJA ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/06., 25/04., 8/09., 86/18)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2
 • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV - ID2
 • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ENERGETSKI SUSTAV - VODNOGOSPODASKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM - ID2
 • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID2
 • K 4.a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVETI ILIJA, ŽIGROVEC, DOLJAN, KRIŽANEC, TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI I SEKETIN - ID2 (NAPOMENA: podloga - važeći katastarski planovi)
 • K 4.a-1  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SVETI ILIJA, ŽIGROVEC, DOLJAN, KRIŽANEC, TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI I SEKETIN - ID2 (NAPOMENA: podloga - nova katastarska izmjera (radni materijal))
 • K 4.b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BELETINEC I KRUŠLJEVEC - ID2 (NAPOMENA: podloga - važeći katastarski planovi)
 • K 4.b-1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BELETINEC I KRUŠLJEVEC - ID2 (NAPOMENA: podloga - nova katastarska izmjera (radni materijal))
 • K 5a GOSPODARSKA ZONA TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI - KRIŽANEC S ELEMENTIMA UPU-a - KORIŠTENJE I NAMJENA PORŠINA - ID2 (NAPOMENA: katastarska podloga (važeća))
 • K 5a-1 GOSPODARSKA ZONA TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI - KRIŽANEC S ELEMENTIMA UPU-a - KORIŠTENJE I NAMJENA PORŠINA - ID2 (NAPOMENA: podloga - nova katastarska izmjera)
 • K 5b GOSPODARSKA ZONA TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI - KRIŽANEC S ELEMENTIMA UPU-a - NAČIN I UVJETI GRADNJE - ID2 (NAPOMENA: katastarska podloga (važeća))
 • K 5b-1 GOSPODARSKA ZONA TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI - KRIŽANEC S ELEMENTIMA UPU-a - NAČIN I UVJETI GRADNJE - ID2 (NAPOMENA: podloga - nova katastarska izmjera)