04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Vidovec

Prostorni plan - Općina Vidovec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 40/05. i 14/16.)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - ID
 • K 2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID
 • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID
 • K 4.1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BUDISLAVEC, VIDOVEC, DOMITROVEC, ŠIJANEC, KRKANEC I PAPINEC - ID
 • K 4.2 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CARGOVEC, ZAMLAČA, PREKNO I NEDELJANEC  - ID
 • K 4.2a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CARGOVEC I NEDELJANEC – DIO - ID
 • K 4.3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA TUŽNO - ID

Urbanistički plan uređenja  Poslovno-stambene zone Vidovec  ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 57/17.)

 • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA                                                                                                    
 • K 2.1. INFRASTRUKTURA (promet, telekomunikacije, plinoopskrba, elektroopskrba)
 • K 2.2. INFRASTRUKTURA (vodoopskrba, odvodnja)
 • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA                                                                
 • K 4. UVJETI  GRADNJE