19. Oct 2017.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Vidovec

Prostorni plan - Općina Vidovec

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 40/05; 14/16.)

  •     K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - ID
  •     K 2 INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ID
  •     K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - ID
  •     K 4.1 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BUDISLAVEC, VIDOVEC, DOMITROVEC, ŠIJANEC, KRKANEC I PAPINEC - ID                                                                                             
  •     K 4.2 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CARGOVEC, ZAMLAČA, PREKNO I NEDELJANEC  - ID
  •     K 4.2a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA CARGOVEC I NEDELJANEC – DIO - ID
  •     K 4.3 GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA TUŽNO - ID