04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Vinica

Prostorni plan - Općina Vinica

E-mail Ispis PDF

Prostorni plan uređenja Općine Vinica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 18/06;16/11; 93/20 )

  • K 1     KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - ID2                                                                        
  • K 2A   INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV - ID2                                                                                
  • K 2B   INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV I GOSPODARENJE OTPADOM - ID2                                                                        
  • K 3.1   UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA I PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE - ID2
  • K 3.2   UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA I DIJELOVI PLANSKIH MJERA ZAŠTITE - ID2                                                                          
  • K 4a   GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJE VRATNO, VINICA, MARČAN I GORNJE LADANJE - ID2                                                                            
  • K 4b   GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VINICA BREG, GORUŠEVNJAK I PEŠĆENICA VINIČKA - ID2