04. Oct 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Općina Visoko

Prostorni plan - Općina Visoko

E-mail Ispis PDF
 • Prostorni plan uređenja Općine Visoko ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 10/03. i 15/07., 42/10.)
  • K 1 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - izmjene i dopune
  • K 2a INFRASTRUKTURNI SUSTAVI POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - izmjene i dopune
  • K 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAV - izmjene i dopune
  • K 2c INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - izmjene i dopune
  • K 2d INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ODVODNJA OTPADNIH VODA I GOSPODARENJE OTPADOM - izmjene i dopune
  • K 3 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA - izmjene i dopune
  • k3.1. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA PLANSKE MJERE - izmjene i dopune
  • K 4a GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VISOKO, KRAČEVEC I VINIČNO - izmjene i dopune
  • K 4b GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ČANJEVO, VRH VISOČKI, PRESEČNO VISOČKO I ĐURINOVEC - izmjene i dopune