29. Nov 2022.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Službeni vjesnik

Službeni vjesnik

E-mail Ispis PDF

Varaždinska županija još 1993. godine osnovala je svoje službeno glasilo pod nazivom “Službeni vjesnik Varaždinske županije". Do sada je objavljeno više od 200 brojeva. U njemu se objavljuju opći i drugi akti Skupštine, Poglavarstva i drugih tijela Županije.

Pored akata tijela Županije u “Službenom vjesniku Varaždinske županiječ objavljuju se, na temelju posebnog sporazuma, i tuđi akti gradova i općina koji nemaju svoje službeno glasilo.

Spomenimo još da se u glasilu objavljuju opći akti tijela županije te gradova i općina na kojima je prethodno proveden nadzor Državne uprave u Varaždinskoj županiji, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakonu o sustavu državne uprave.

Glasilo izlazi prema potrebi a dostavlja se na primjenu i korištenje vijećnicima Županijske skupštine, članovima Županijskog poglavarstva, Upravnim tijelima županije, te pravnim osobama iz područja državne uprave, bankarstva, komora, zdravstva, škola besplatno, te ostalim pravnim i fizičkim osobama koje su naručitelji glasila, uz naknadu određenu po nadležnom tijelu.

http://www.glasila.hr/svvz