06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Studentski krediti

Studentski krediti

E-mail Ispis PDF

S početkom školske godine 2005/06. Varaždinska je županija u suradnji s VABOM počela provoditi projekt "Student". Tako Varaždinska županija želi povoljnim, povlaštenim kreditima poticati, motivirati i omogućiti što većem broju mladih ljudi s područja Varaždinske županije studiranje u zemlji i inozemstvu. Na taj način nastoji bitno povećati broj visokoobrazovanih kadrova, što je osnovni preduvjet za brži razvoj Varaždinske županije i šire regije.

Što je povlašteni studentski kredit?

Studentski kredit je namjenski kredit za pokrivanje osnovnih troškova studiranja redovnih studenata. Mogu ga koristiti stanovnici Varaždinske županije mlađi od 30 godina uz kamatu manju od 5%, u mjesečnim iznosima od 500 do 5000 kuna, ovisno o stupnju i lokaciji studija, a vrijeme korištenja je istovjetno trajanju redovnog studija. Jedini uvjet koji potencijalni korisnici moraju ispuniti je redoviti upis u narednu godinu odabranog studija, bez ponavljanja. Ovom klauzulom trebao bi se smanjiti i prosjek trajanja studiranja, a u Hrvatskoj se trenutno studira predugih 7,5 godina. Otplata kredita započinje tek po završetku studija i dobivanju zaposlenja u iznosu od 20 % prihoda.

Tko može ostvariti pravo na kredit? 
   
Pravo na povlašteni studentski kredit ostvaruju svi redovni studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija s područja Varaždinske županije.

Visine kredita   

Za preddiplomske i diplomske studije:
- za studije na području Varaždinske županije u iznosu od 500,00 do 1000,00 kuna mjesečno,
- za studije na području Republike Hrvatske (izvan Županije) u iznosu od 1.000,00 do 2000,00 kuna mjesečno,
- za studije u inozemstvu u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna mjesečno.

Za poslijediplomske studije:
-  za studije na području Republike Hrvatske u iznosu od 1.000,00 do 2.500,00 kuna mjesečno,
-  za studije u inozemstvu u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna mjesečno.

Kako dobiti kredit?
    
Postupak dodjele povlaštenih kredita provodi se temeljem javnog poziva, a sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Varaždinske županije ili u najbližoj poslovnici VABE.
O dodjeli povlaštenih kredita na prijedlog Povjerenstva, odlučuje Županijsko poglavarstvo.

Uvjeti
     
Ugovor o povlaštenom kreditu student sklapa s Varaždinskom bankom pod slijedećim posebnim uvjetima:

 - vrijeme korištenja povlaštenog kredita: broj godina jednak trajanju konkretnog redovnog studija,
 - prestanak prava na povlašteni kredit: završetak studija, odnosno neispunjenje uvjeta za upis u narednu godinu ili protek roka,
- obveza povrata povlaštenog kredita: dospijeva istekom roka od 15 dana od dana zapošljavanja Korisnika, odnosno po isteku roka od 12  mjeseci od dana završetka studija , ukoliko se Korisnik prije toga ne zaposli
- obveza povrata kredita u svakom slučaju dospijeva najkasnije u roku od 12 mjeseci od zadnje mjesečne isplate kredita, tj. po isteku grace perioda( početka) kredita,
 - obveza povrata kredita korisnicima koji ne ispune uvjete dospijeva  u roku od 15 dana nakon gubitka prava na povlašteni kredit,  
 - mjesečni obrok otplate kredita: najmanje 20% od iznosa mjesečne plaće korisnika kredita,
 - najdulji rok otplate kredita za sve korisnike, jednak je vremenu njegova korištenja,
 - sredstva osiguranja: u skladu s politikom banke za slične kredite, uz sudužništvo roditelja / skrbnika ili druge pravne ili fizičke osobe.

Za studente koji ne budu imali odgovarajuće instrumente osiguranja, banka će odobriti kredit tek nakon posebnog odobrenja Županije.

Porazne brojke o broju visokoobrazovanih

Danas je postotak visokoobrazovanog stanovništva u Hrvatskoj 12%, u odnosu na europskih 22%, a u Varaždinskoj županiji on je još i manji i iznosi samo 8%. U Hrvatskoj na 100 stanovnika studiraju 3,  a u Varaždinskoj županiji 2 studenta.

Dosadašnji Program stipendiranja se gasi

Poticanje studenata stipendijama pokazalo se neučinkovito, jer se radilo o vrlo malim iznosima za vrlo mali broj korisnika. Tako je u deset godina provođenja sustava stipendiranja županijske stipendije koristilo samo 627 studenata, a prosječni iznos stipendije iznosio je oko 16 tisuća kuna po studentu, dok su studentski krediti dostupni svima, a prosječna vrijednost do sada realiziranih kredita iznosi 72 tisuće kuna po studentu.

Program "Srednjoškolac"

Varaždinska županija je pokrenula i projekt kreditiranja srednjoškolskih učenika, u mjesečnim iznosima od 500 do 2000 kuna uz uvjete istovjetne onima iz projekta „STUDENT“ i posebne pogodnosti za one koji nakon završene srednje škole nastave obrazovanje na visokoškolskim ustanovama. Ovaj projekt čini cjelinu sa projektom besplatnog prijevoza učenika srednjih škola, čime bi se trebao povećati broj srednjoškolaca koji je u Varaždinskoj županiji također na niskoj razini, a u konačnici bi se time povećao i broj studenata i visokoobrazovanog stanovništva te brži gospodarski razvoj županije. a sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, znanost i šport Varaždinske županije.