06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima

Sufinanciranje prijevoza srednjoškolcima

E-mail Ispis PDF

Od 2005. godine svih 5400 srednjoškolaca-putnika u Varaždinskoj županiji ima besplatan autobusni ili željeznički prijevoz od kuće do škole. Projekt financiraju županija, gradovi i općine u omjeru 50:50.

Sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 29/09 i 48/09), Varaždinska županija i jedinice lokalne samouprave i školske godine 2010./11. financiraju troškove prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije.

Pravo na financiranje troškova prijevoza prema Odluci Županijske skupštine ostvaruju učenici srednjih škola Varaždinske županije koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • da je njihovo prebivalište te prebivalište njihovih roditelja, skrbnika ili staratelja na području Varaždinske županije, a izvan mjesta sjedišta škole,
  • da su redovni polaznici srednje škole,
  • da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja veća od 5 km.

Pravo na financiranje ne ostvaruju učenici:

  • koji su smješteni u učeničkom domu
  • kojima se troškovi prijevoza financiraju temeljem odluka državnih tijela.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, ima pravo na financiranje troška prijevoza u vrijednosti cijene vlaka.

Pravo na financiranje troškova prijevoza autobusom ostvaruju učenici kojima je mjesto prebivališta udaljeno više od 1,5 km zračne linije od željezničke postaje.

Za trošak izdavanja iskaznice i karte, te postupak obrade prijevoznik učeniku u autobusnom prometu mjesečno naplaćuje 100,00 kuna, a u željezničkom prometu 100,00 kuna po polugodištu.

Srednjoškolci iz obitelji korisnika stalne novčane pomoći i ostalih pomoći u sustavu socijalne skrbi nisu obvezni plaćati navedene iznose.

Uvjerenja za prijevoz - temeljem kojih se podižu karte kod prijevoznika - učenici podižu u svojim školama od ponedjeljka 6. rujna 2010. godine. Učenik će dobiti dva Uvjerenja, koja vrijede za razdoblje od 6. rujna do 31. prosinca 2010. godine. Jedno Uvjerenje učenik predaje prijevozniku prilikom podizanja karte, a drugo zadržava za sebe. Prijevoznici će mjesečno učenicima izdavati markice za prijevoz. Učenici koji se školuju na području drugih županija, Uvjerenja za prijevoz mogu podići u svojim matičnim općinama i gradovima.