15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto viši referent za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto viši referent za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-01/14-01/9
URBROJ: 2186/1-06-14-4
Varaždin, 22. srpnja 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja poslova, na radno mjesto viši referent za poslove prostornog uređenja i graditeljstva u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u ponedjeljak 28. srpnja 2014. godine u 9,00 sati u maloj dvorani za sastanke Varaždinske županije, Franjevački trg 7/I, Varaždin.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

LISTA KANDIDATA

  1. IVAN DOŠLIĆ
  2. MARIJANA MAVREK
  3. JOSIPA LEVAK
  4. ZORAN ŠVOGOR
  5. BORIS PERHAJ
  6. TOMISLAV PLANTIĆ
  7. MARKO VUČKOVIĆ
  8. DEJAN BEDNJIČKI
  9. NERMIN LIPOVAC

Povjerenstvo za provedbu oglasa