15. Dec 2019.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Trenutni natječaji POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto viši referent za uredsko poslovanje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo

POZIV za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata na radno mjesto viši referent za uredsko poslovanje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo

E-mail Ispis PDF

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA: 112-01/14-01/9
URBROJ: 2186/1-06-14-5
Varaždin, 22. srpnja 2014.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa upućuje

POZIV ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, zbog privremenog povećanja poslova, na radno mjesto viši referent za uredsko poslovanje u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata održat će se u srijedu 30. srpnja 2014. godine, u 9 sati u velikoj dvorani za sastanke Varaždinske županije, Franjevački trg 7/I, Varaždin.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se nakon provedenog oglasa i utvrđene liste kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

LISTA KANDIDATA

 1. IVANA BOŽIĆ
 2. DARKO FILEŠ
 3. IVAN BISTROVIĆ
 4. GORAN DRMENČIĆ
 5. EMINA BISTROVIĆ
 6. MAJA VRČEK
 7. MARIO CAFUK
 8. DIJANA BEHIN
 9. GORAN KOREN
 10. BORIS KRZNAR
 11. MARKO ŠEST
 12. IZABELA ŠAFRAN
 13. MIROSLAV HORVAT
 14. BORIS TURK
 15. MANUELA JURAK
 16. IVAN SATMARI
 17. MIRELA KUŠČER
 18. JELENA ČURILA
 19. EDUARD VEČENAJ
 20. IGOR HUSNJAK
 21. VELIMIR HIRŠ
 22. LJILJANA POSAVEC-KOVAČ
 23. NATAŠA PARDIWALA
 24. DANIJEL BEŠVIR
 25. NERMIN LIPOVAC
 26. ANITA ADLAŠIĆ

Povjerenstvo za provedbu oglasa