03. Jun 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: UO za poljoprivredu

Upravni Odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša

E-mail Ispis PDF

Tel: 042/390-580
Fax: 042/311-965
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Adresa: Franjevački trg 7, Varaždin

IME I PREZIME RADNO MJESTO E-MAIL TELEFON
Dragutin Vincek Pročelnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-579
Zlatko Pukšić Viši stručni suradnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-584
Jasna Vresk Stručni suradnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-581
Ivana Dukši Savjetnik za zaštitu okoliša Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-522
Natalija Ježek Zenkel Viši stručni suradnik za zaštitu prirode Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-524
 • izrađuje opće i pojedinačne akte te stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, mjere ruralnog razvoja,
 • predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
 • predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i s divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,
 • surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
 • rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • izrađuje odluke, izvješća, planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,
 • prati stanje okoliša, provodi postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa,
 • sudjeluje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,
 • verificira podatke obveznika Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,
 • izdaje dozvole za gospodarenje otpadom i provodi ostale postupke vezano za gospodarenje otpadom  te priprema i predlaže sve druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša,
 • provodi prethodnu i glavnu ocjenu za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštenju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,
 • koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,
 • provodi postupak proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupak o prestanku zaštite, u skladu sa zakonom,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, radi s udrugama, surađuje s pravnim osobama čiji je osnivač Županija, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.