03. Jun 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb

E-mail Ispis PDF

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB

Tel: 042/390-515, 042/390-574
Fax: 042/210-343
Adresa: Franjevački trg br. 7, Varaždin

IME I PREZIME RADNO MJESTO E-MAIL TELEFON
Ruža Jelovac Pročelnica Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-574
Zvjezdana Fulir Savjetnica za poslove socijalne skrbi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-516
Valentina Držaić Savjetnica za poslove zdravstvene zaštite Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-532
Mario Bednarek Viši stručni suradnik za poslove zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i nacionalnih manjina Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-527
Vera Pšag Referentica za stručne poslove zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-515

 

 • obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi,
 • prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija, te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
 • obavlja financijsko-administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji je osnivač Županija,
 • predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,
 • koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,
 • rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi i to za utvrđivanje uvjeta ustanova socijalne skrbi za pružanje skrbi starijim i nemoćnim osobama, u skladu sa zakonom te izdavanje odobrenja za pružanje usluga smještaja za starije i nemoćne osobe sukladno odlukama nadležnih tijela,
 • rješava u prvom stupnju u upravnom postupku o pravu na novčanu pomoć, sukladno posebnoj odluci Županijske skupštine,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja socijalne skrbi, u skladu sa zakonom,
 • obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe na području županije,
 • obavlja poslove praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim službama, upisa koncesijskih ugovora u registar i priprema propisana izvješća,
 • predlaže mjere za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, posebno nekretninama zdravstvenih i socijalnih ustanova kojih je županija osnivač,
 • obavlja administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima, osnivaju za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • organizira manifestacije i sajmove vezane uz zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, a koji su od posebnog značaja za Županiju,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.