03. Jun 2020.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: UO za prosvjetu, kulturu i sport

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport

E-mail Ispis PDF

Tel: 042/390-517
Fax: 042/212 425
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Adresa: Franjevački trg 7, Varaždin

IME I PREZIME RADNO MJESTO E-MAIL TELEFON
mr. sc. Miroslav Huđek Pročelnik Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-542
Sanja Herceg Pomoćnik pročelnika Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-513
Aleksandra Cesar Stručni suradnik za prosvjetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-540
Silvija Ladić Fischer Savjetnik za razvojne programe Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-511
Biserka Tomašek Viši referent za prosvjetu Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript 042/390-517
 • obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja i predlaže mjere unaprjeđenja obrazovnog sustava,
 • planira i organizira investicijsko i tekuće održavanje te izgradnju objekata osnovnih i srednjih škola, posebno oko stvaranja uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave,
 • obavlja financijsko - administrativne poslove u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija,
 • organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata, u svrhu osiguranja uvjeta za podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih,
 • vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite,
 • izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, poglavito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • obavlja stručne poslove i predlaže mjere u području kulture, tehničke kulture i sporta u Županiji, surađuje s nadležnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i udrugama iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i sportske manifestacije od interesa za Županiju,
 • rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom,
 • provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
 • prati stanje i analizira izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, čija osnivačka prava, udjele odnosno dionice ima Županija,
 • razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,
 • surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,
 • razmatra predstavke i pritužbe građana,
 • prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,
 • pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.