06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Upute za privremeno korištenje državnim poljoprivrednim zemljištem

Upute za privremeno korištenje državnim poljoprivrednim zemljištem

E-mail Ispis PDF

Agencija za poljoprivredno zemljišta dostavila je elektroničkom poštom jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) detaljne upute za postupanje s poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države kojim se privremeno raspolaže.

Pozivamo sve poljoprivrednike i pravne osobe koje privremeno raspolažu poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države da se žurno jave u jedinice lokalne samouprave kako bi potpisale Ugovor o privremenom korištenju.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13) omogućio je da se za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu mogu sklopiti ugovori o privremenom korištenju. Te ugovore sklapa Agencija za poljoprivredno zemljište s fizičkim ili pravnim osobama koje su u mirnom posjedu tog zemljišta i platile su naknadu za korištenje istog.

Fizičke i pravne osobe koje žele privremeno koristiti poljoprivredno zemljište u vlasništvu države moraju podnijeti zahtjev, dokaz o načinu stjecanja mirnog posjeda (ugovor, potvrda ili drugi dokument), potvrdu da su platile korištenje tog zemljišta i izjavu općine/grada da nemaju duga s osnove korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području te općine/grada.

Fizičke i pravne osobe u mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države uglavnom su to zemljište upisale u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Budući je rok za predaju zahtjeva za izravna plaćanja 15. svibnja potrebno je žurno prikupiti zahtjeve fizičkih i pravnih osoba koje su u mirnom posjedu državnog poljoprivrednog zemljišta, osobama koje zadovoljavaju zakonske uvjete izraditi ugovore o privremenom korištenju i proslijediti Agenciji za poljoprivredno zemljište.

Na temelju Ugovora o privremenom korištenju korisnici zemljišta će moći podnijeti zahtjev za izravna plaćanja u poljoprivredi.

Prilozi:     

Kada je podnositelj zahtjeva za privremeno korištenje fizička ili pravna osoba kojoj je istekao ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji je u mirnom posjedu istog ispunjava se Ugovor o privremenom korištenju, Obrazac 1. Naime, ovi korisnici smatraju se zakonitim posjednicima jer se u posjedu predmetnog zemljišta nalaze na temelju ugovora koji su istekli, ali su bili sklopljeni sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji je bio na snazi u vrijeme sklapanja ugovora.

Kada je podnositelj zahtjeva fizička ili pravna osoba koja je koristila poljoprivredno zemljište u vlasništvu države bez ugovora i u mirnom je posjedu istog ispunjava se Ugovor o privremenom korištenju, Obrazac 2.

Sve ugovore o privremenom korištenju, potpisane od strane korisnika, zajedno sa dokumentacijom, općina/grad dostavlja na potpis u Agenciju za poljoprivredno zemljište najkasnije do 30. travnja 2013. godine, do 12 sati, zajedno sa zbirnom tablicom korisnika.

U slučaju potrebe ili za dodatne informacije, obratite se na kontakt telefone Agencije za poljoprivredno zemljište:

Snježana Kraml, dipl.iur. 01/610 6534,
Dalibor Juginović, dipl.iur. 01/610 9590,
Tomislav Kunovec, dipl.iur. 01/610 9444.

Dopis općinama i gradovima
Obrazac Ugovor 1.
Obrazac Ugovor 2.
Tablica cijena poljoprivredno zemljište
Zahtjev za privremeno korištenje