06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Vijeće za prevenciju Varaždinske županije

Vijeće za prevenciju Varaždinske županije

E-mail Ispis PDF
vijece-za-prevenciju-1
vijece-za-prevenciju-2

Cilj Vijeća je koordiniranje lokalnih programa prevencije kriminaliteta na području Županije, unaprjeđenje stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara, te povećanja ukupne kvalitete života.

Zadaće Vijeća su pružanje podrške programima preventivnog djelovanja, podizanje svijesti građana i javnosti o važnosti i potrebi lokalne prevencije kriminaliteta, pružanje podrške nositeljima prevencije kriminaliteta na Županijskoj razini, poticanje na suradnju svih subjekata zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red i kvalitetu života građana, te usklađivanje aktivnosti nositelja prevencije na području Županije, razmatranja izvješća o radu općinskih i gradskih vijeća za prevenciju, sagledavanje cjelovitog problema u Županiji i primjera dobre prakse u prevenciji kriminaliteta, predlaganje i provođenje zajedničkih mjera i preventivnih programa, Informiranje Županijske skupštine o problemima, planiranim aktivnostima i realiziranim preventivnim aktivnostima i programima.
Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Korisni linkovi: www.varazdinska.policija.hr , www.mup.hr ,

Vijeća za prevenciju u gradovima i općinama Varaždinske županije

Ciljevi Vijeća su da putem preventivnih aktivnosti u svakoj pojedinoj sredini utječu na smanjenje kriminaliteta kao i svih oblika devijantnog ponašanja, a što treba rezultirati povećanjem osjećaja sigurnosti, te podizanjem ukupne kvaliteta života na određenom području.

Zadaće Vijeća su mobiliziranje lokalne zajednice, detektiranje problema koji se pojavljuju u zajednici, te pronalaženje raspoloživih resursa za rješavanje uočenih problema, kao i predlaganje i provođenje preventivnih programa i akcija, te praćenje njihovih rezultata.

Kontakti:
VIJEĆA ZA PREVENCIJU TELEFON FAX E-MAIL
GRAD VARAŽDIN 402-500 210-742 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA VIDOVEC 741-201 209-022 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA VINICA 722-233 722-535 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA CESTICA 724-824 724-825 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA PETRIJANEC 714-391 714-391 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA SRAČINEC 712-110 712-110 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA TRNOVE BARTOLOVEČKI 683-060 683-911 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA JALŽABET 647-522 647-522 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA SVETI ILIJA 734-200 734-256 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA BERETINEC 731-880 731-881 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA G. KNEGINEC 652-425 242-169 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
GRAD LEPOGLAVA 099 2770412
098 246 970
770-419 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
GRAD IVANEC 404-870 781-103 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA DONJA VOĆA 766-711 766-711 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA MARUŠEVEC 729-696 729-434 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA BEDNJA 091 1771 611
796- 309
771- 698 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA KLENOVNIK 098 782 195 763 301 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
GRAD NOVI MAROF 611-023
098 379113
611-446 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE 633-185 634-350 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA LJUBEŠĆICA 623-888 623-601 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA BREZNICA 616-370
098-451145
616-210 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA BREZNIČKI HUM 618-127
0992206984
209-828 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA VISOKO 628-299 628-144 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
GRAD LUDBREG 810-622      810-623 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA SVETI ĐURĐ 830-255 830-555 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA MARTIJANEC 673-488 673-774 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 840 040 840 040 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
OPĆINA MALI BUKOVEC 843-143 843-355 Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript