06. Feb 2023.

Zadnja izmjena01:05:42 PM GMT

Nalazite se ovdje: Tko smo?

Tko smo?

E-mail Ispis PDF

Dječji osmjeh trebao bi biti svakodnevica svih nas te oplemenjivati život veseljem, radošću i  toplinom, pa je naša želja upravo potaknuti osmijehe i vratiti nadu na lica mališana i njihovih roditelja. S tom smo namjerom i osnovali Zakladu za pomoć djeci VITA koja za cilj ima pružanje pomoći roditeljima djece oboljele od malignih i drugih teških bolesti, kao i podupiranje opremanja dječjih igrališta u Varaždinskoj županiji.

Osnivač Zaklade je Varaždinska županija.

Odluku o osnivanju Zaklade donijela je Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 18. lipnja 2010. godine, a objavljena je u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" broj 18/10). Osnivanje Zaklade odobreno je Rješenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske KLASA: UP/I-230-01/10-01/42, URBROJ: 515-03-02-03/3-10-7 od 02. prosinca 2010. godine kojim je naložen upis Zaklade u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu broj 1, registarski broj zakladnog uloška 166.

Ovim Vas putem pozivamo da se uključite u rad Zaklade za pomoć djeci VITA te svojim doprinosom podržite djecu Varaždinske županije.  Jer zajedno doista možemo stvarati dječje osmjehe. 

Zaklada ima stalna i privremena stručna odnosno pomoćna tijela. Stalna tijela Zaklade su:

  1. Upravni odbor
  2. Upravitelj Zaklade