Upravna tijela

Ispis

Varaždinska županija ima sljedeća upravna tijela:

  1. Upravni odjel za poslove župana
  2. Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije
  3. Upravni Odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša
  4. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
  5. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport
  6. Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb
  7. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu
  8. Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove

Upravna tijela obavljaju upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije i to:

...........................................................................